de mutu acord

—Hem de parlar.
—…
—No té sentit…
—No t’he sentit…
—Llavors estem d’acord. Espero que et vagi tot molt bé.
—… (“ara no entenc res”)

29-08-10